Petra in Angola

Petra

In Angola

Wat doe ik?

Sinds 2015 vroeg de organisatie Hope for our Sisters of wij een preventie programma wilden ontwikkelen en vanaf 2016 is dat in Lubango echt van de grond gekomen. We leerden om voorlichting te geven, voorlichting materiaal te ontwikkelen om dit moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken! 

Allereerst werkten we met de meisjes en vrouwen die naar het ziekenhuis kwam in Lubango

IN 2020 werden we voor de eerste keer uitgenodigd om training te geven aan de supervisoren van elke verschillende gemeente. Huambo is een provincie bijna zo groot als Nederland met 11 verschillende provincies. 

Vanaf 2021 hebben we trainingen gegeven in elke gemeente, aan in ieder geval 1 verpleegkundige vaneen gezondheidspost en via hen vonden we langzaam onze eerste patiënten die we konden door sturen naar de missie ziekenhuizen, waar de vrouwen konden worden geopereerd! 91 patiënten werden geholpen in 2021.

Vanaf 2022 begonnen we samenwerking met dr Paolo Parimbelli en zijn team. Hij kwam naar Huambo algemeen ziekenhuis en wij hadden 105 patiënten gevonden met fistula! 100 patiente konden worden geopereerd! Wat een vreugde. 

Zodra de vrouwen waren geopereerd, bleven ze drie weken met een katheter op de afdeling en hadden we volop kans om voorlichting aan hen te geven, onderwijs over trauma. Over hoe trauma invloed op ons heeft, maar als we het onderkennen, dat we er genezing voor kunnen ontvangen, dus niet enkel fi

Vanaf 2018 verhuisde ik naar Huambo Provincie, waar we eerst in de verschillende kerken begonnen met voorlichitingsbijeenkomsten en langzaam aan werd contact gebouwd met artsen en verpleegkundigen die werkzaam waren met in regeringsziekenhuizen.