Petra in Angola

Thuisfrontteam

Om het voor mij mogelijk te maken om dit werk in Angola te doen, word ik al jaren bijgestaan door het TFT, oftewel het Thuis Front Team.  Ik laat hierbij het TFT even aan het woord:

Wij zijn een team dat regelmatig bij elkaar komt om samen te bidden voor Petra en haar werk en willen een brug zijn tussen hen en het thuisfront, oftewel jullie!
De levenssituatie in Angola is niet gemakkelijk en Petra komt veel nood op hun weg tegen, dankzij giften kunnen zij velen helpen. Het principe is om in eerste instantie geen geld te geven, maar mensen toe te rusten om zelf hun geld te verdienen en in hun onderhoud te voorzien, zodat geen afhankelijkheid wordt gecreëerd. Petra kan jouw steun heel goed gebruiken! 

Petra sponsoren kan door geld over te maken naar de rekening van de Christengemeente Tholen: NL61 RABO 0360 9536 11, onder vermelding van ‘Project Angola, Petra Jobse’. De projecten van de Christengemeente Tholen vallen onder de regels van een ANBI-instelling, waardoor alle giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met de penningmeester van het thuisfrontteam, ook als u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Hanneke Jobse. Email: penningmeester@petrainangola.nl Tel. :0113-552325

Petra’s thuisfrontteam bestaat verder uit de volgende mensen:
Jessica van den Bogerd, Martine Ligtenberg, Ad & Vrouwke Mijnster, Nel Ottema en Daniëlle Bart Neem eens een kijkje op de website: we posten regelmatig nieuwtjes op de facebookpagina: 

Thuisfrontteam Petra in Angola!